Ngày 27 tháng 01 năm 2020   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 3
  Đã thăm: 638968
 
   >>Quy chế Quy chế số đào tạo 25 12/5/2010 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế bình công 7/19/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế dân chủ 2/17/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 2/17/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế soạn thảo VB và sử dụng con dấu 2/17/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế thi đua 2010 2/17/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản "Hướng dẫn chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ” 4/4/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế, hướng dẫn cách sử dụng Email miền cdcdbackan.edu.vn 7/21/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 9/6/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế tuyển sinh, phần dành cho thí sinh 9/6/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 9/6/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ hình thức vừa học vừa làm 9/6/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ TCCN 9/23/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 10/10/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế Quyết định Ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp 10/10/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Quy chế 10/10/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo 10/19/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Dự thảo Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao 10/20/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức VHVL 10/18/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục 10/11/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP 10/7/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư ban hành quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ TCCN 9/23/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN 11/16/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh 11/16/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 11/18/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 11/18/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Dự thảo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 12/6/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Thông tư ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp 11/22/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Báo cáo về tình hình thu, chi đầu năm học 12/5/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Gửi báo cáo thống kê định kỳ năm học 2011-2012 (gửi các trường TCCN) 12/1/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Triển khai thực hiện Nghị định số 115 và Thông tư liên tịch số 47 12/5/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân, Nhà Giáo ưu tú 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Quy chế thực hành, thực tập sư phạm 12/27/2011 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

   >>Văn bản Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 5/22/2017 12:00:00 AM        
                                                                                                                                                                HyperLink

Skip Navigation LinksTrang chủ >Văn bản quy chế
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn