Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 11
  Đã thăm: 619428
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Quy chế thực hành, thực tập sư phạm 12/27/2011 12:00:00 AM
       

QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2003

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HÀNH, THỰC TẬP SƯ PHẠM

ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG, MẦM NON

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 1096/QĐ ngày 28/8/1980 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về quy chế tạm thời thực tập nghiệp vụ sư phạm áp dụng trong các trường cao đẳng sư phạm. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                          KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                          THỨ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                  Đặng Huỳnh Mai
 
Số hiệu văn bản: 36/2003/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 01/08/2003
Ngày có hiệu lực: 16/08/2003
 
Tải tệp đính kèm
quyche_1.doc
 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn