Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 18
  Đã thăm: 619473
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Trung cấp CN )
Triển khai thực hiện Nghị định số 115 và Thông tư liên tịch số 47 12/5/2011 12:00:00 AM
       
Số tư liệu: 8150/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 02-12-2011
Tệp đính kèm: 8150TCCB.doc
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

          Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (gọi chung là Nghị định số 115), liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện (gọi chung là Thông tư liên tịch số 47).

          Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nói trên, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan của địa phương xây dựng đề án, trình UBND cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở; hướng dẫn UBND cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện. Nội dung chủ yếu của Đề án trình UBND cấp tỉnh bao gồm:

           - Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được Chính phủ quy định và liên Bộ hướng dẫn cụ thể tại các văn bản nói trên,

           - Đối với các nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa được Chính phủ quy định và liên Bộ hướng dẫn cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, cụ thể:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn