Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 13
  Đã thăm: 619511
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP 10/7/2011 12:00:00 AM
       

Số tư liệu: 6675/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06-10-2011
Tệp đính kèm: 6675TTr.rar

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Chương trình công tác năm 2011 được phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi dự thảo Thông tư đến các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo.

Đề nghị các đơn vị góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2011 theo địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

 

 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn