Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 15
  Đã thăm: 619432
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Dự thảo Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao 10/20/2011 12:00:00 AM
       

Tệp đính kèm: Duthao_GVTDTT.doc

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ – CP ngày 11/12/2004 về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trường chuyên, trường dành cho người tàn tật, trường giáo dưỡng, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Chế độ bồi dưỡng

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung/tiết dạy môn học thể dục ( không tính các tiết dạy lý thuyết)

Điều 4. Chế độ trang phục

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy môn thể dục, được cấp 02 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao/ năm, 02 đôi giày/năm, 04 đôi tất/năm, 04 áo thể thao ngắn tay /năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục)được cấp 01 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao /năm, 01 đôi giày/năm, 02 đôi tất /năm, 02 áo thể thao ngắn tay /năm.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn