Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 17
  Đã thăm: 619493
Chi tiết Quy chế  (Đối tượng áp dụng: Trung cấp CN )
Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 10/10/2011 12:00:00 AM
       

QUYẾT ĐỊNH

   Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

                      

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN

          Căn cứ Quyết định số: 938/QĐ – UBND, ngày 07 tháng 5 năm 2010 của UBND Tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn;

          Căn cứ thông tư Số:14/2009/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 5  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Điều lệ trường Cao đẳng";

          Căn cứ Quyết định số 37/TT ngày 14 tháng 11 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên các trường Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm;

          Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

          Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

          Theo đề nghị của Phòng Đào tạo và các Khoa, Tổ chuyên môn trong Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2011. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.  Các Ông (bà) trưởng (phó) các Phòng, Ban, Khoa, Tổ và các đồng chí giảng viên, giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải file về để xem chi tiết

 

 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn