Ngày 22 tháng 08 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 26
  Đã thăm: 603549
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn cam kết thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường. 26/02/11

UBND TỈNH BẮC KẠN

TRƯỜNG CĐSP BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn cam kết thực hiện và hoàn thành các hoạt động sau đây để đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

I.        Tuyển sinh

1.     Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế về tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.     Minh bạch, công khai các quá trình tuyển sinh của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên bản tin của Nhà trường.

3.     Chất lượng đầu vào phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường.

4.     Thông tin đầy đủ đến thí sinh và đối tượng quan tâm về các quy trình, tiêu chí, yêu cầu, điều kiện …liên quan đến công tác tuyển sinh

II.    Chương trình đào tạo

1.     Xây dựng chương trình các ngành đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với yêu cầu địa phương.

2.     Đảm bảo tính liên thông giữa các ngành và bậc đào tạo.

3.     Tỉ lệ thực hành đảm bảo từ 30% đến 50% thời lượng đào tạo tùy theo từng cấp đào tạo.

4.     Ít nhất 15% các chương trình đào tạo tiếp cận được với các chương trình tiên tiến của khu vực.

5.     Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng mở để có khả năng thực hiện các hình thức liên thông với các chương trình đào tạo khác trong và ngoài trường.

6.     Xây dựng và đưa vào giảng dạy kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và công tác chuyên ngành cho học sinh, sinh viên.

7.     100% các môn học/ học phần có giáo trình và tài liệu tham khảo phù hợp với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

III.   Tổ chức đào tạo

1.     Tổ chức đào tạo theo niên chế chuyển dần sang học chế tín chỉ cho trình độ Đại học, Cao đẳng (đến 2011 sẽ có những học phần chuyển sang đào tạo theo tín chỉ).

2.     Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, đưa hoạt động đào tạo tiếp cận với thực tế.

3.     Tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực hành, thực tập tại các cơ sở (theo ngành đào tạo).

IV. Hệ thống quản lý đào tạo

1.     Tin học hóa toàn bộ quá trình quản lý

2.     Xây dựng và áp dụng quy trình đào tạo hợp lý, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho người học.

3.     Hệ thống văn bản quy phạm quản lý đào tạo đầy đủ, thuận tiện và công bố rộng rãi.

V.    Về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy học tập

1.     Đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng chuyên dụng khác.

2.     Tỉ lệ diện tích phòng học/ sinh viên đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà nước.

3.     Hệ thống Internet phục vụ đầy đủ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.

4.     Hệ thống thư viện, phòng đọc phục vụ tốt cho người học.

VI. Về hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

1.     Đủ hệ thống nhà ăn, nhà tập đa năng, sân chơi.

2.     Xây dựng môi trường văn hoá với nhiều chương trình văn hoá, thể thao, ngoại khoá, tư vấn hỗ trợ hướng nghiệp, việc làm bổ ích.

VII.        Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên

1.     Minh bạch, công khai cho người học các khâu của quá trình đánh giá.

2.     Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng trong quá trình đánh giá.

VIII.    Năng lực của người học sau khi tốt nghiệp

1.     Sinh viên có kiến thức nghề nghiệp cơ bản, hiện đại.

2.     Có khả năng sử dụng máy tính trong công việc

( mục tiêu cụ thể trong cam kết từng chuyên ngành đào tạo)

3.     Xác định rõ làm được gì sau khi học xong chương trình đào tạo thích ứng với nhu cầu xã hội.

4.     Có khả năng tự lập sau khi tốt nghiệp.

5.     Học lên trình độ đào tạo cao hơn và học để có chứng chỉ chuyên ngành thể hiện năng lực cao về nghề nghiệp.

II. Về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý

·        Đối với giảng viên:

1.     Giảng viên có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ.

2.     50% giảng viên có trình độ trên đại học,  5 % có trình độ Tiến sĩ

3.     Tỉ lệ sinh viên/giảng viên đạt tiêu chuẩn Bộ GDĐT quy định.

4.     Thực hiện việc sinh viên đánh giá giảng viên, cán bộ- giáo viên đánh giá cán bộ quản lý.

5.     100% giảng viên được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước hàng năm

6.     Được tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, mọi giảng viên đều có sản phẩm nghiên cứu phục vụ đào tạo, 100% giảng viên có trình độ sau đại học có đề tài NCKH từ cấp trường trở lên.

·        Đối với cán bộ quản lý:

1.     Công khai quy trình đề bạt, lựa chọn cán bộ quản lý các cấp.

2.     Thực hiện đánh giá và đánh giá lại chất lượng cán bộ quản lý hàng năm.

3.     100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý.

Trên đây là bản cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của trường CĐSP Bắc Kạn; Nhà trường sẽ thực hiện có chất lượng cao các hoạt động trên để đưa trường CĐSP Bắc Kạn (CĐCĐ Bắc Kạn) hoàn thành sứ mạng của mình.

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Bình


Download để xem chi tiết Tại đây


                     Phòng Đào tạo       
     
______  Các tin liên quan  ______________________________
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2017
       >> Công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2016
       >> Công Khai Quyết toán Thu - Chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016
       >> Báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 3 )
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 2 )
       >> DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 17/4/2011
       >> Thông báo công khai Dự toán Thu - Chi nguồn NSNN năm 2010
       >> Báo cáo tổng kết thực tập năm học 2010 - 2011
       >> Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Kạn với chương trình Hành động 296
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo công khai Dự toán thu chi Tài chính 2008 - 2009
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo thống kê số lượng và diện tích Phòng và các khu chức năng
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn với Báo cáo Công khai gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 4/2010
Skip Navigation LinksTrang chủ >Tin tức sự kiện >Tin chi tiết
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn