Ngày 27 tháng 01 năm 2020   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 9
  Đã thăm: 638976
Skip Navigation Links.
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  3/8/2011 12:00:00 AM
  

 Phòng BD&LKĐT thông báo lịch dự kiến giảng dạy các lớp Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Liên thông (Đơn vị liên kết Trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội - Khoa ĐH Tại chức; Lớp đặt tại trường CĐCĐ Bắc Kạn)

Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên xem chi tiết Tại đây

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  5/27/2011 12:00:00 AM
  

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10  tháng  5  năm 2011.

KẾ HOẠCH  DẠY HỌC KỲ I - LỚP ĐHSP ÂM NHẠC- VÙA LÀM VỪA HỌC

KHÓA (2011-2013) TẠI TR­ƯỜNG CĐCĐ  BẮC KẠN

( liên thông CĐ lên ĐH)

Tổng số sinh viên: 73 (Chia 2 tổ)

Thời gian: học liên tục vào dịp hè

Tuần

Môn học

Số tiết

GV dạy

Số ht-hp

1

T: 6/6/2011

Đến:11/6/2011

 

Lịch sử AN - hp1

 

 

45

 

 

Tr.1,2,3 hết hp1

2

T: 13/6/2011

Đến: 18/6/2011

 

Phân tích TPAN

Hòa thanh

 

30

20

 

 

Tr.1,2 hết hp1

Tr.1

3

T: 20/6/2011

Đến: 25/6/2011

 

Âm nhạc cổ truyền

 

 

45

 

 

Tr.1, 2,3 hết hp

4

T: 27/6/2011

Đến:2/7/20101

KX          

Hũa thanh

15 x 2 tổ

20

 

Tr.1

Tr.2,3

5

T: 4/7/2011

Đến:9/7/2011

Thanh nhạc

Nhạc cụ

5

5

 

 

6

T: 11/7/2011

Đến: 16/7/2011

 

           Dân ca

 

 

15x 2 tổ

 

 

Tr.1

 

7

T: 18/7/2011

Đến:23/7/2011

Thanh nhạc

Nhạc cụ

5

5

 

 

8

T: 25/7/2011

Đến: 30/7/2011

 

          Dân ca

 

 

15x 2 tổ

 

 

Tr..2 hết hp

9

T: 1/8/2010

Đến: 6/8/2011

KXÂ

Hòa thanh

15 x 2 tổ

20

 

Tr.2 hết hp1

Tr.4 hết hp

10

T: 8/8/2011

Đến: 13/8/2011

Thanh nhạc

Nhạc cụ

5

5

 

Tr.1

Tr.1

11

T:  15/8/2011

Đến: 20/8/2011

 

D kiến thi, kiểm tra học kỳ I

 

Nơi gửi 

- Phòng Đào tạo CĐCĐ  BẮC KẠN

- Phòng ĐT ĐHSP NT TW

-Lưu Khoa TC & ĐTLK

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Phạm Trọng Toàn

 

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  8/26/2011 12:00:00 AM
  

Phòng BD&LKĐT thông báo lịch dự kiến giảng dạy các lớp ĐH Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (Đơn vị liên kết Trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội - Khoa ĐH Tại chức; Lớp đặt tại trường CĐCĐ Bắc Kạn)

Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên xem chi tiết Tại đây

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  8/31/2011 12:00:00 AM
  

Kế hoạch Đào tạo các lớp K9, K10 Cao đẳng và các lớp Trung cấp Tiểu học hệ Chính quy

năm 2011 - 2012

Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên xem chi tiết tại đây

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/16/2011 12:00:00 AM
  

Lịch giảng dạy các lớp K9 hệ VHVL + các lớp K8 hệ VHVL năm 2011

Cán bộ , Giảng viên xem chi tiết tại đây :

lich_giang_day_cac_lop K8VHVL.doc

lich_giang_day_cac_lop K9VHVL.doc

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

Lịch học lớp Đại học Toán - Lý II hệ VLVH tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

 

 

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

Lịch học lớp Đại học Văn - Sử hệ VLVH tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

Lịch học lớp Đại học Toán - Lý III hệ VLVH tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

Kế hoạch giảng dạy tại trường CĐCĐ Bắc Kạn ( từ 17/09/2011 - 29/1/2011 )

lớp ĐH VLVH - K4

 

 

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

 

Kế hoạch giảng dạy tại trường CĐCĐ Bắc Kạn ( từ 17/09/2011 - 29/1/2011 )

lớp ĐH VLVH - K5

      
- Lịch   Học kỳ I  2011-2012  9/17/2011 12:00:00 AM
  

 

Kế hoạch giảng dạy tại trường CĐCĐ Bắc Kạn ( từ 17/09/2011 - 29/1/2011 )

lớp ĐH VLVH - K6

      
- Lịch   Học kỳ II  2015-2016  6/23/2015 12:00:00 AM
  

Xem chi tiết file đính kèm: Link 1 hoặc Link 2  hoặc  Link 3

      
- Lịch   Học kỳ II  2015-2016  6/23/2015 12:00:00 AM
  

Xem chi tiết file đính kèm: Link 1 hoặc Link 2  hoặc  Link 3

      
- Lịch   Học kỳ II  2015-2016  7/7/2015 12:00:00 AM
  

 

Xem chi tiết file đính kèm: Link 1 hoặc Link 2  hoặc  Link 3

      
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn